Dette får du

 • Personlig oppfølging. Vi møtes på Zoom hver 14. dag.

 • Steg-for-steg læring gjennom flere leksjoner.

 • Hjemmelekser og samhold i en gruppe med andre som syr.

09. september

Kl 17.30 - 19.00

Vi går gjennom det du skal ha klart til neste kveld. Denne kvelden går vi gjennom følgende: 

 • Skoningen  - Klargjøre vadmel
 • Skjorta - Klargjøre linninger
 • Skjorta - Rynker eller folder?
 • Skjorta - Gjennomgang både rynker og folder

__

Materialer:
For å gjennomføre denne delen av kurset vil du trenge: 

 • Vadmel til skoning
 • Ferdigbroderte mansjetter (valgfritt) 
 • Ferdigklippet skjortestoff (Fra forrige gang)

Dette kurset starter om

 • 00 Dager
 • 00 Timer
 • 00 Minutter
 • 00 Sekunder