Dette får du

 • Personlig oppfølging. Vi møtes på Zoom hver 14. dag.

 • Steg-for-steg læring gjennom flere leksjoner.

 • Hjemmelekser og samhold i en gruppe med andre som syr.

07. oktober

Kl 17.30 - 19.00

Vi går gjennom det du skal ha klart til neste kveld. Denne kvelden går vi gjennom følgende: 

 • Stakken: Montere splitt med skråbånd
 • Skoningen: Kle skoningen
 • Stakken: Tittekant og baug
 • Skjorta: Montere bole
 • Skjorta: Trådhempe
 • Skjorta: Montere stolpe

__

Materialer:
For å gjennomføre denne delen av kurset vil du trenge ferdigrynket stakk, formet skoning med stikninger, klippet skjortebol og stolpe. 

Dette kurset starter om

 • 00 Dager
 • 00 Timer
 • 00 Minutter
 • 00 Sekunder